เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

บริษัท ไวร์เลส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (WIT) ก่อตั้งเมื่อปี 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจให้บริการส่ง ข้อความสั้น หรือ Short Message Service (SMS) ไปยังผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยบริษัทฯ เป็นคู่ค้ากับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือชั้นนำในประเทศไทย (Operator) ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน ), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และมีรายได้จากส่วนแบ่งรายได้ของการให้บริการ โดยตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้บริการส่ง SMS ข้อมูลข่าวสารให้แก่ลูกค้าที่สมัครใช้บริการทั้งแบบรายวัน รวมถึงจัดแคมเปญชิงโชคต่างๆ ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะนำเสนอการให้บริการ SMS แก่องค์กร/ห้างร้าน ที่สนใจที่ต้องการนำบริการในรูปแบบของ SMS ไปใช้เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้แก่องค์กร/ห้างร้าน และยังเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กร/ห้างร้าน อีกด้วย โดยมีรูปแบบการให้บริการ ประกอบด้วย 2 ประเภท ดังนี้

1.    บริการส่งข่าวสารผ่านข้อความสั้น (รายวัน)

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร ต่างๆ ขององค์กร/ห้างร้าน แก่ลูกค้าที่สนใจ ผ่านระบบ SMS โดยระบบจะส่งข้อความให้ลูกค้าที่สมัครรับบริการเป็นรายวัน ส่งข้อความวันละ 1-3 ข้อความ
ลักษณะการให้บริการ ผู้รับบริการเป็นสมาชิกหรือลูกค้าขององค์กร/ห้างร้าน และมีความประสงค์ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์กร/ห้างร้าน นั้นๆ โดยผู้รับบริการสมัครรับบริการ กด ××× แล้วส่งมาที่ xxxxxxx (ค่าบริการเดือนละ    xx บาท)
การดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมัครในรูปแบบออฟไลน์ (โปสเตอร์/ใบปลิว ฯลฯ) ออนไลน์ (Facebook/Website) ขององค์กร/ห้างร้านหรือ ตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์ แนะนำการสมัครรับบริการ 
ส่วนแบ่งรายได้    (×) เปอร์เซ็นต์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-    องค์กร/ห้างร้าน    
•    จัดเตรียมและนำส่งข้อมูล/ข่าว ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ WIT
•    วางบิลแจ้งหนี้ประจำเดือนตามรายงานที่ WIT ส่งให้ โดยจะได้รับเงินหลังจาก WIT ได้รับเงินจาก Operator เรียบร้อยแล้ว
-    WIT        
•    จัดสรร SMS Code ให้กับองค์กร/ห้างร้าน
•    ส่งข้อมูล/ข่าวสาร ผ่านระบบ SMS
•    ดูแลระบบ SMS 
•    ประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปประจำเดือน
 

2.    บริการจัดแคมเปญชิงโชคผ่านข้อความสั้น
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายและคืนกำไรให้กับผู้บริโภคขององค์กร/ห้างร้าน นั้นๆ โดยเชิญชวนให้ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมชิงโชคด้วยการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS โดย กด xxxx แล้วส่งมาที่ xxxxxxx (ค่าบริการข้อความละ×บาท)
ลักษณะการให้บริการ องค์กร/ห้างร้าน ที่ต้องการจัดแคมเปญส่งเสริมการขายในรูปแบบของการชิงโชคแจกรางวัล โดยมีกำหนดระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลา 3, 6 หรือ 12 เดือน และจัดเตรียมของรางวัลต่างๆ 
การดำเนินการ    จัดทำโครงการกำหนดระยะเวลา จัดหาของรางวัล วางแผนการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมัครลุ้นรางวัลในรูปแบบออฟไลน์ (โปสเตอร์/ใบปลิว ฯลฯ) ออนไลน์ (Facebook/Website) ขององค์กร/ห้างร้าน
ส่วนแบ่งรายได้        (        ) เปอร์เซ็นต์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-     องค์กร/ห้างร้าน    
•    จัดเตรียมของรางวัล / เตรียมสถานที่แจกรางวัล
•    โฆษณาและประชาสัมพันธ์โครงการ 
•    วางบิลแจ้งหนี้ประจำเดือนตามรายงานที่ WIT ส่งให้ โดยจะได้รับเงินหลังจาก WIT ได้รับเงินจาก Operator เรียบร้อยแล้ว
-    WIT        
•    จัดสรร SMS Code ให้กับองค์กร/ห้างร้าน
•    ดูแลระบบ SMS 
•    ดำเนินการจับรางวัลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
•    ประมวลผลและจัดทำรายงานสรุปประจำเดือน
 

Our Services

บริการของเรา พร้อมบริการท่านทุกด้าน มาครบจบที่เดียว

บริการโฆษณา Google

บริการ Google Ads นี้ จะมีเครื่องมือ ทั้งเพิ่มด้าน Conversion หรือ Lead จาก Google Search.

Read more

บริการโฆษณา Facebook

เครื่องมือที่ทุกคนรู้จัก เมื่อมีการใช้งานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้เป็นเครื่องมือที่นิยมในการขายสินค้าบริการ ที่ใช้อารมณ์ในการสั่งซื้อ

Read more

บริการ Google Analytic

วิเคราะห์การจัดอันดับของคู่เเข่งทางการตลาดของท่าน ความสำเร็จ ประสิทธิผล.

Read more

บริการ Landing Page & Sale Page

มีเว็บไซต์หน้าเดียวก็ขายได้ หน้าเว็บดูดีมีระดับเหมาะนำไปทำการขายได้ดีที่สุด.

Read more

SMS Marketing

บริการสร้างระบบส่งข้อความ ส่งเสริมการขาย ชิงรางวัลทาง SMS GETWAY

Read more

Web Develop

ออกเเบบเว็บไซต์ ดูดีโดดเด่น มีสไตล์ ออกเเบบระบบเพื่อเข้ากับธุรกิจของท่าน

Read more