sms

1.    บริการส่งข่าวสารผ่านข้อความสั้น (รายวัน)

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร ต่างๆ ขององค์กร/ห้างร้าน แก่ลูกค้าที่สนใจ ผ่านระบบ SMS โดยระบบจะส่งข้อความให้ลูกค้าที่สมัครรับบริการเป็นรายวัน ส่งข้อความวันละ 1-3 ข้อความ
ลักษณะการให้บริการ ผู้รับบริการเป็นสมาชิกหรือลูกค้าขององค์กร/ห้างร้าน และมีความประสงค์ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากองค์กร/ห้างร้าน นั้นๆ โดยผู้รับบริการสมัครรับบริการ กด ××× แล้วส่งมาที่ xxxxxxx (ค่าบริการเดือนละ    xx บาท)
การดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมัครในรูปแบบออฟไลน์ (โปสเตอร์/ใบปลิว ฯลฯ) ออนไลน์ (Facebook/Website) ขององค์กร/ห้างร้านหรือ ตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์ แนะนำการสมัครรับบริการ 

Our Services

บริการของเรา พร้อมบริการท่านทุกด้าน มาครบจบที่เดียว

บริการโฆษณา Google

บริการ Google Ads นี้ จะมีเครื่องมือ ทั้งเพิ่มด้าน Conversion หรือ Lead จาก Google Search.

Read more

บริการโฆษณา Facebook

เครื่องมือที่ทุกคนรู้จัก เมื่อมีการใช้งานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้เป็นเครื่องมือที่นิยมในการขายสินค้าบริการ ที่ใช้อารมณ์ในการสั่งซื้อ

Read more

บริการ Google Analytic

วิเคราะห์การจัดอันดับของคู่เเข่งทางการตลาดของท่าน ความสำเร็จ ประสิทธิผล.

Read more

บริการ Landing Page & Sale Page

มีเว็บไซต์หน้าเดียวก็ขายได้ หน้าเว็บดูดีมีระดับเหมาะนำไปทำการขายได้ดีที่สุด.

Read more

SMS Marketing

บริการสร้างระบบส่งข้อความ ส่งเสริมการขาย ชิงรางวัลทาง SMS GETWAY

Read more

Web Develop

ออกเเบบเว็บไซต์ ดูดีโดดเด่น มีสไตล์ ออกเเบบระบบเพื่อเข้ากับธุรกิจของท่าน

Read more